Druki

  1. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób ( - plik doc)
  2. Oświadczenie - rezygnacja z przekształcenia ( - plik doc)
  3. Oświadczenie - zdanie komórki ( - plik doc)
  4. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ( - plik doc)
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na  otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną ( - plik docx)
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na  otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną - lokale, parkingi
    ( - plik docx)
  7. Klauzula informacyjna RODO ( - plik pdf)
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"