Strona Główna arrow Kontakt
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Kontakt


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE"
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
e-mail:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego  6 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W sprawach interwencyjnych Zarząd przyjmuje na bieżąco.Godziny obsługi mieszkańców w biurach Spółdzielni
 przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6

  • od poniedziałku do środy: 700-1600
  • w czwartek:700-1700
  • w piątek: 700-1300
Administracja Osiedla od poniedziałku do piątku w godz.  700-1500


 56 648 67 84 do 6    Centrala Spółdzielni

                                   Punkt Zgłoszeń Usterek i Awarii
56 648 67 66              poniedziałek - piątek od godz. 700 do 1600
+48 506 618 593        telefon czynny po godzinach pracy od 1600 do 700 oraz w dni wolne

56 648 64 36              Biuro Obsługi Mieszkańców

56 648 69 50              Administracja Osiedla
                                   e-mail:

56 648 56 72              Dział Techniczny - branża sanitarna
56 648 61 50              Dział Techniczny - branża elektryczna
56 648 63 36              Dział Techniczny - branża budowlana

56 648 68 04             Parkingi monitorowane, Reklama

56 648 68 55             Dział Społeczny i Oświatowo-Kulturalny

56 650 88 01             Biuro Obrotu Nieruchomościami

56 648 20 82             Dział Windykacji


+48 723 520 312      Punkt Kasowy ul. Konstytucji 3-go Maja 24
                                 Czynny w dni powszednie od godz. 900 do godz. 1700


Cisza Nocna  2200 - 600


T E L E F O N Y   A L A R M O W E

112                   OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
999                   POGOTOWIE RATUNKOWE
998                   STRAŻ POŻARNA
997 lub 112     POLICJA
                             Komisariat Policji Toruń-Rubinkowo
                             ul. Dziewulskiego 1, 87-100 Toruń
                             tel.: 47 754 25 70
                             e-mail:
986                   STRAŻ MIEJSKA
992                   POGOTOWIE GAZOWE
991                   POGOTOWIE ENERGETYCZNE
993                   POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
994                   POGOTOWIE WODNO - KANALIZACYJNE
19 633              POGOTOWIE DROGOWE
56 623 07 28  POGOTOWIE DŹWIGOWE
                         e-mail:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"