Strona Główna arrow Kontakt
Kontakt

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego  6 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W sprawach interwencyjnych Zarząd przyjmuje na bieżąco.

Telefony SM "Na Skarpie", ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6:

56 648 67 84 do 6   Centrala
56 648 68 04           Parkingi strzeżone (monitorowane)
56 648 61 50           Dział Techniczny - branża instalacyjna
56 648 63 36           Dział Techniczny - branża budowlana
56 648 68 55           Dział Społeczny i Oświatowo-Kulturalny
e-mail:
  
56 648 37 41           Administracja Osiedla, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
56 648 69 50            
             
56 648 67 66           Punkt Zgłoszeń Usterek i Awarii - ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
                                 - od poniedziałku do piątku: 700- 2100
                                 tel. 56 648 67 66          
                                 po godzinach pracy Punktu Zgłoszeń tel. 506 618 593        
Godziny obsługi mieszkańców w biurach Sp-ni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6

  • od poniedziałku do środy: 700-1600
  • w czwartek: 700-1700
  • w piątek: 700-1300

natomiast w:
ADMINISTRACJI OSIEDLA
od poniedziałku do piątku: 700-1500


Telefony Alarmowe:

999               POGOTOWIE RATUNKOWE
997               POLICJA
998               STRAŻ POŻARNA
986               STRAŻ MIEJSKA
654 56 01     POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
992               POGOTOWIE GAZOWE
991               POGOTOWIE ENERGETYCZNE
993               POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
994               POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
981               POGOTOWIE DROGOWE
9282 lub       POGOTOWIE DŹWIGOWE
056 623 07 28    

"MULTIMEDIA" - Biuro Obsługi Klienta - Pawilon "Regina" ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4
infolinia - 0801 706 666


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"