Strona Główna arrow Aktualności arrow Budżet obywatelski Torunia na rok 2021
Budżet obywatelski Torunia na rok 2021
Prezydent Miasta Torunia informuje, że głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021 odbędzie się w dniach od 10 października 2020 godz. 0001 do 19 października 2020 godz. 2359.Głosowanie odbędzie się na dwa sposoby:

  • elektronicznie - przez cały okres głosowania - pod adresem internetowym www.budzet.torun.pl
  • papierowo - poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn w punkcie głosowania,

- pulę ogólnomiejską (30% całości), która wyniesie 2,274 mln zł.
- pulę lokalną (70% całości), w której znajduje się 5,306 mln zł, i która jest dzielona na trzynaście części na poszczególne okręgi - jednostki pomocnicze gminy Skarpa 442 689 zł.


Budżet obywatelski 2021 - lista projektów do głosowania


Numer projektu
O0663

Rodzaj zadania
Ogólnomiejskie

Tytuł projektu
Rewitalizacja terenu parku Na Skarpie - Rubinkowo też chcę mieć swoja Martówkę. Kontynuacja.

Lokalizacja
Park Na Skarpie między Placem Cyrkowym a ulica Winną. Las przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego. Obręb 0058. Działki nr 19, 18/7, 25/2, 4, 24, 70, 69/6, 71, 74.

Wycena projektu
350 000 zł

Opis projektu
Trzeci etap zwycięskiego projektu z roku 2018 i 2020 pt: "Rewitalizacja terenu parku Na Skarpie - Rubinkowo też chcę mieć swoja Martówkę". Chcemy stworzyć dla mieszkańców miasta miejsce przyjazne uprawianiu sportu i rekreacji, spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz dostosować istniejący teren na potrzeby torów łuczniczych i terenu wypoczynkowo-zabawowego zgodnie z Uchwałą 822/14 Rady Miast Torunia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu. Składać na to miałby się: rozbudowa torów łuczniczych; wstawienie solidnych stołów i ław biesiadnych przymocowanych na stałe do podłoża; rozbudowa placu zabaw; budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia sanitariatów w budynku przynależnym; budowa ścieżki łuczniczej 3D wraz z oznaczeniami.
---


Numer projektu
O0707

Rodzaj zadania
Ogólnomiejskie

Tytuł projektu

Rewitalizacja traktu spacerowego

Lokalizacja
Rewitalizacja traktu spacerowego łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Ślaskiego nr działki :37/3, 2/43 -obręb 59 nr działki: 48/26, 39/2, 48/36, 48/37, 48/35, 35,54 - obręb 58

Wycena projektu
635 000 zł

Opis projektu
Ostatni etap rewitalizacji traktów spacerowych łączących wschodnią część osiedla z zachodnią zapnie w całość główną arterię spacerową na terenie osiedla. Dodatkowym atutem traktu jest odcinek zlokalizowany przy Przychodni lekarskiej "Na Skarpie" która funkcjonuje od 1985 r. dodatkowe miejsca postojowe w ilości 6 szt. dla pacjentów jest dodatkowym atutem tej rewitalizacji. Wyposażenie w ławki oraz oświetlenie przyczyni się do czynnego i bezpiecznego odpoczynku mieszkańców osiedla "Na Skarpie".
---


Numer projektu
O0708

Rodzaj zadania
Ogólnomiejskie

Tytuł projektu
Budowa kompleksu rekreacyjnego na Skarpie przy ul. Olimpijskiej 2-6

Lokalizacja
Teren zielony znajdujący się za blokiem mieszkalnym przy ul. Olimpijskiej 2-6 (działka 95 obręb 59). W załączeniu mapy terenu oraz fotografia zdjęciowa

Wycena projektu
400 000 zł

Opis projektu
Projekt ma na celu rewitalizację terenu zielonego za blokiem mieszkalnym przy ul. Olimpijskiej 2-6. Kompleks rekreacyjny będzie składał się z kreatywnego placu zabaw dla młodszych mieszkańców osiedla "Na Skarpie", a także stołów do gier i siłowni zewnętrznej dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Aktualnie na danym terenie brakuje miejsca dla dzieci i dorosłych, w którym mogliby wspólnie spędzać czas na łonie natury . Całość zostanie wyposażona w nowe alejki wokół stref funkcjonalnych poprzez rozebranie istniejącej starej szutrowej nawierzchni alejek i budowa alejek bezpiecznej nawierzchni na terenie kompleksu. Rewitalizacja spowoduje jednocześnie usunięcie barier architektonicznych.
---


Numer projektu
O0709

Rodzaj zadania

Ogólnomiejskie

Tytuł projektu
Ścieżka rowerowa

Lokalizacja
Wzdłuż ulicy Srebrnego 4, Suleckiego 2 i za blokiem Mossakowskiego 2. Działka 91/42 Działka 91/4 obr. 58.

Wycena projektu
325 000 zł

Opis projektu
Rewitalizacja drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Srebrnego 4, Suleckiego 2 i za blokiem Mossakowskiego 2. Połączenie tej drogi z drogą, która znajduje się na ulicy Przy Skarpie i Konstytucji 3 maja. Połączenie drogi rowerowej z miasteczkiem ruchu drogowego, znajdującym się przy ul. Przy Skarpie w Toruniu (Park Osiedlowy).
---


Numer projektu
SK0338

Rodzaj zadania
Skarpa

Tytuł projektu
Bezpieczna Skarpa

Lokalizacja
Ligi Polskiej 5, Witosa 9 obręb 59 nr działki 92/9, Szarych Szeregów 2 obręb 59 nr działki 46/5, Szosa Lubicka 152 obręb 58 nr działki 35/53

Wycena projektu
125 000 zł

Opis projektu
Zagwarantowanie bezpieczeństwa poprzez oświetlenie uczęszczanych ciągów pieszych. Montaż 11 lamp typu LED w newralgicznych częściach osiedla przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa tej części osiedla.
---


Numer projektu
SK0341

Rodzaj zadania

Skarpa

Tytuł projektu
Skarpolina - mini park linowy

Lokalizacja
Boisko pomiędzy blokami Tłoczka 5a Tłoczka 10, Osiedle Skarpa, Toruń

Wycena projektu
200 000 zł

Opis projektu
Proponujemy przekształcenie starego boiska (pomiędzy blokami przy ul. Tłoczka 5 a 10) na niski park linowy, z którego mogliby korzystać zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy. Ciekawy teren nieopodal lasu można zagospodarować w przyjemny i przyjazny sposób. Drewniana, stonowana kolorystycznie mała architektura wkomponowałaby się w leśny klimat tego miejsca. Nowa infrastruktura będzie zachęcać do aktywnego spędzania czasu poprzez pokonywanie toru przeszkód o różnym stopniu trudności. Konstrukcja będzie bezpieczna, także korzystanie z niej nie będzie wymagało użycia dodatkowych zabezpieczeń w postaci kasków i uprzęży. Na placu będą zamontowane również ziemne trampoliny oraz ławki. Dzięki tej inwestycji na mapie Torunia powstanie nowe miejsce zachęcające do aktywności fizycznej, poprawy koordynacji ruchowej oraz rywalizacji w gronie rodziny i przyjaciół.
---


Numer projektu
SK0342

Rodzaj zadania

Skarpa

Tytuł projektu
Plac zabaw

Lokalizacja
ul. Srebrnego 4. Działka 91/42 obr. 58.

Wycena projektu
200 000 zł

Opis projektu
Odbudowa placu zabaw, który się mieści w Toruniu przy ul. Srebrnego 4. Zamontowanie nowych urządzeń, ułożenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie  bezpiecznej piaskownicy dla dzieci.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"