Strona Główna arrow Prawo arrow Regulaminy
Regulaminy
 1. Regulamin organizowania przetargów na najem lokali, dzierżawę gruntu oraz zbycia praw do lokali  w SM "Na Skarpie" ( - plik pdf)
 2. Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości spółdzielni  ( - plik pdf)
 3. Regulamin napraw wnętrz lokali oraz rozliczeń spółdzielni z najemcami zwalniającymi lokale ( - plik pdf)
 4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami i ustalanie opłat na pokrycie kosztów ( - plik pdf)
 5. Regulamin gospodarki finansowej ( - plik pdf)
 6. Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokalu ( - plik pdf)
 7. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody, energii cieplnej, elektrycznej i gazu dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dodatkowych pomieszczeń w SM „Na Skarpie” w toruniu ( - plik pdf)
 8. Regulamin  wynajmu lokali mieszkalnych w SM "Na Skarpie" ( - plik pdf)
 9. Regulamin używania lokali w domach spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców ( - plik pdf)
 10. Regulamin wynajmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntu oraz gospodarowania pomieszczeniami w SM "Na Skarpie" ( - plik pdf)
 11. Regulamin działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej ( - plik pdf)
 12. Regulamin Spółdzielczego Biura Obrotu Nieruchomościami ( - plik pdf)
 13. Regulamin konkursu  "Osiedle w kwiatach"  ( - plik pdf)
 14. Regulamin Pracy Zarządu  ( - plik pdf)
 15. Regulamin Rady Nadzorczej  ( - plik pdf)
 16. Regulamin konkursu plastycznego 2017  ( - plik pdf)
 17. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu ( - plik pdf)
 18. Regulamin Placu Targowego  ( - plik pdf)
 19. Regulamin przydziału i użytkowania działek w ogródkach przydomowych  ( - plik pdf)
 20. Regulamin korzystania z parkingu monitorowanego, administrowanego przez SM "Na Skarpie" w Toruniu  ( - plik pdf)
 21. Regulamin montażu klimatyzatorów w lokalach budynków zarządzanych przez SM "Na Skarpie" w Toruniu  ( - plik pdf)
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"