Strona Główna arrow Prawo arrow Statut Spółdzielni
Statut Spółdzielni
       

S T A T U T
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
„NA SKARPIE”
W  TORUNIU

Tekst jednolity Statutu złożony w aktach rejestrowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000098846 - postanowienie z dnia 01.04.2019 r., uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków w dniach 09-13.04.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"