Strona Główna arrow Zapytania cenowe
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Zapytania cenowe
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo-wykonawczej) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego w klatkach schodowych w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ul. Raszei 2, 2A w Toruniu”. Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.

Zapytanie cenowe
ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Zagospodarowanie  terenu ogródków przyklatkowych  na szacowanej powierzchni  ok. 262 m2 
( nieruchomościach „Anna”, „Regina”, „Wojciech”, „Maciej I”, „Karolina I”, „Bożena I” )
polegające na oczyszczeniu wyznaczonych obszarów oraz wykonaniu dodatkowych  nasadzeń oraz aranżacji terenu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"