Strona Główna arrow Zapytania cenowe
KORONAWIRUS


Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną

Zapytania cenowe
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
napraw wodomierzy nie objętych gwarancją, tj. napraw odpłatnych w mieszkaniach będących
w zasobach SM „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"