Strona Główna arrow Zapytania cenowe
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Zapytania cenowe
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
wykonania przeglądów specjalnych dźwigów (10 szt.) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.
Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
opracowania dokumentacji projektowej docieplenia stropodachów w 17 budynkach mieszkalnych
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu z zastosowaniem granulatu z wełny mineralnej (skalnej).
Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ na:

Posiłki profilaktyczne regeneracyjne – danie jednogarnkowe
Cięcie odmładzające skupin krzewów
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ

Cięcia odmładzające skupin krzewów o powierzchni   8008,16 m2 
(w obrębie  nieruchomości „Anna”, „Regina”, „Jacek” „Alina”, „Maciej I i II”, „Karolina II”, „Bożena I,II i III” )
wraz z wywozem ściętych gałęzi i uprzątnięciem terenu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu

Czytaj całość...
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo-wykonawczej) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego w klatkach schodowych w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ul. Raszei 2, 2A w Toruniu”. Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.

Zapytanie cenowe
ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Zagospodarowanie  terenu ogródków przyklatkowych  na szacowanej powierzchni  ok. 262 m2 
( nieruchomościach „Anna”, „Regina”, „Wojciech”, „Maciej I”, „Karolina I”, „Bożena I” )
polegające na oczyszczeniu wyznaczonych obszarów oraz wykonaniu dodatkowych  nasadzeń oraz aranżacji terenu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"