Strona Główna arrow Aktualności
Aktualności
Nowe stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
W  związku z podjęciem przez Radę Miasta Torunia uchwały nr  34/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. z dniem 1 kwietnia 2015 roku wprowadzone zostaną nowe stawki.
Nowa stawka za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosi  8,51 zł za m3 brutto.
Promesa dotacji dla Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" informuje, że wniosek złożony przez Spółdzielnię dotyczący przedsięwzięcia pn.: Wzbogacenie zasobów przyrody  i krajobrazu w celu poprawy jakości życia mieszkańców Osiedla poprzez wprowadzenie programu nasadzeń drzew i krzewów w latach 2015-2020 - etap I został zaewidencjonowany przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wprowadzony na listę zadań do dofinansowania w 2015 roku. W związku z powyższym zabezpieczono na ten cel dotację w kwocie 8.000 zł.
Gratulacje Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie"
Dotacja dla Spółdzielni
Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" dotacji w wysokości 1.200 zł. na nagrody dla laureatów konkursu "Osiedle w kwiatach 2015".
List polustracyjny
W okresie od 1.09.2014r do 15.12.2014r  zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzona została  przez  Krajowy Związek  Rewizyjny  Spółdzielni Mieszkaniowych pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2013r.   
Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: organizacja spółdzielni, stan prawny gruntów, sprawy członkowskie  i dyspozycja lokalami, gospodarka zasobami mieszkaniowymi,  gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków  wynikających  z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Poniżej publikujemy List polustracyjny Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.


Opinia niezależnego biegłego rewidenta i bilans Spółdzielni za rok 2014
Informujemy, że  zakończyło się w Spółdzielni badanie sprawozdania finansowego za rok 2014, które potwierdziło dobrą  i stabilną sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.
Opinię  niezależnego biegłego rewidenta oraz bilans SM „Na Skarpie” za rok 2014 publikujemy  poniżej.


Spółdzielnia wyróżniona
Image

Prezes Wojciech Piechota
na gali wręczenia nagród
źródło: Puls Biznesu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” została wyróżniona prestiżową nagrodą „Gazele Biznesu”. Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 71 - 77 z 77
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"