Strona Główna arrow Aktualności
Aktualności
Uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 11-15 kwietnia 2016 roku


Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie"
Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" o wynikach głosowania  w wyborach na członków Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.04.2016 do 25.04.2016
Czytaj całość...
Zawiadomienie
Zawiadomienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" o podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniach 11.04.2016 do 25.04.2016 uchwałach
Czytaj całość...
Opinia niezależnego biegłego rewidenta i bilans Spółdzielni za rok 2015
Informujemy, że  zakończyło się w Spółdzielni badanie sprawozdania finansowego za rok 2015, które potwierdziło dobrą  i stabilną sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.
Opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz bilans SM "Na Skarpie" za rok 2015 publikujemy  poniżej.

Nowe godziny funkcjonowania punktu kasowego
Informuje, że od dnia 04.01.2016 r. punkt kasowy czynny będzie od godz. 900 do godziny 1630 . Zmiana czasu pracy punktu kasowego wynika ze zmniejszenia ilości osób zatrudnionych w punkcie kasowym.
Szybsza spłata części kredytu
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że  z uwagi na dobrą sytuację finansową Spółdzielni i warunki kredytowe   w dniu 15.12.2015r.   dokonał  przedterminowej spłaty części kredytu na termomodernizację  w  wysokości 1.098.798,61 zł. Więcej informacji na temat finansów spółdzielni w styczniowym wydaniu Widoku za Skarpy.  
Nowe boisko  nagroda za zwycięstwo!
Image
16 października 2015 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 zostało otwarte  nowe boisko.
Przypomnijmy, że boisko zostało wybudowane przez Gminę Miasta Toruń w nagrodę za zwycięstwo w rywalizacji  sportowej osiedli pn.  „Osiedla na Start” – turnieju sportowego zorganizowanego w ramach otwarcia Areny Toruń w 2014 roku.
Czytaj całość...
Informacja na temat pozyskanych dotacji na nasadzenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu stosownie do umowy nr DT15080/OP-zz  zawartej w dniu 21.07.2015r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w miesiącu październiku zrealizowała przedsięwzięcie pn.: Wzbogacenie zasobów przyrody i krajobrazu w celu poprawy jakości życia mieszkańców Osiedla poprzez wprowadzenie programu nasadzeń drzew      i krzewów w latach 2015-2020 – etap I.
Czytaj całość...
Zawiadomomienie
ZAWIADOMIENIE
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE”
O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
w dniach od 23.03.2015 r. do 27.03.2015 r.
Czytaj całość...
Informacja dotycząca wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej SM "Na Skarpie" w roku 2015
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W TORUNIU
PRZEDSTAWIA WYNIKI GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W TORUNIU


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu działając na podstawie § 938 ust.18 Statutu informuje o wyniku tajnego głosowania w wyborach uzupełniających na członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu, przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” odbywanego w Toruniu w pięciu częściach w dniach od 23 marca 2015 roku do  27 marca 2015 roku.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 61 - 70 z 77
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"