Strona Główna arrow Aktualności
Aktualności
Kolejna nagroda - Orły Wprost dla Skarpy
Siedem toruńskich firm zostało nagrodzonych w rankingu Orły Wprost 2017. Z wielką radością informujemy naszych mieszkańców, że  Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Na Skarpie” w Toruniu obok  takich firm jak Uniwersytet  Mikołaja Kopernika, czy  Toruńskie Zakłady  Materiałów Opatrunkowych została  doceniona i jest wśród  laureatów. Było to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ nie zgłaszaliśmy naszej Spółdzielni  do rankingu.
Czytaj całość...
Zawiadomienie o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie


Informacja o wynikach głosowania w wyborach na członków Rady Nadzorczej
 INFORMACJA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE”
w TORUNIU

 Na podstawie § 938 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o wynikach głosowania w wyborach na członków Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków SM” Na Skarpie” odbytym w dniach od 03.04.2017r. do 07.04.2017r. poprzez zamieszczenie poniżej wyciągu § 4 i § 5 z aktu notarialnego z 21.04 .2017r. sporządzonego przez notariusza Irenę Czeczko w Kancelarii Notarialnej Ireny Czeczko w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 80, Rep. A nr 1417/2017, zawierającego protokół przyjęcia protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu wraz z załączonymi do nich kopertami zawierającymi karty wyborcze w celu ich otwarcia i przeliczenia głosów oraz ustalenia wyników głosowania
Czytaj całość...
Spółdzielcze Biuro Obrotu Nieruchomościami

Spółdzielcze  Biuro   Obrotu   Nieruchomościami
„Na   Skarpie” w  Toruniu

ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6
tel. 56  650 - 88 -  01
( licencja nr 361 )

Pilnie poszukujemy lokali mieszkalnych do :
kupna, sprzedaży i najmu

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem SBON dla osób  będących członkami spółdzielni oraz osób wspólnie zamieszkałych, odpłatność z tytułu prowizji wynosi 1% ( w tym VAT )
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Bilans 2016


Toruńska Karta Seniora w Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie"
Drodzy Seniorzy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” informuje, że od 1 grudnia 2016 r. w siedzibie naszej Spółdzielni dostępne są formularze dotyczące wydania Toruńskiej Karty Seniora. Wypełnione wnioski można składać w siedzibie naszej Spółdzielni.

Toruńska Karta Seniora to jeden z elementów lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. Celem jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Pomóc ma w tym właśnie Toruńska Karta Seniora, przygotowana przez miasto z myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 65. rok życia. Na jej podstawie osoby uprawnione będą mogły skorzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.


Statuetka szklanego anioła dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie"
Podczas uroczystości "Spółdzielcze Popołudnie 2016" Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" Pan Wojciech Piechota  otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego statuetkę szklanego anioła. To duże wyróżnienie dla Spółdzielni, która  obchodzi w tym roku jubileusz 35 lecia powstania.

Serdecznie dziękujemy.

Image
 
Image
 

Informacja
Image
Informujemy, że na naszym Osiedlu powstanie kolejny obiekt rekreacyjno – sportowy, co jeszcze bardziej wzbogaci jego infrastrukturę. Najważniejsze jednak, że finansowanie tego przedsięwzięcia nastąpi ze środków zewnętrznych.
Czytaj całość...
Informacja dotyczącą parkingów strzeżonych
W związku z informacją otrzymaną od użytkowników parkingów strzeżonych, Spółdzielnia informuje, że propozycje zmiany cennika za parkowanie pojazdów zawarte w ulotce rozpowszechnianej przez Firmę "SADIDA" nie były konsultowane i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" nie wyrazi na nie zgody. Informujemy również, że w chwili obecnej Spółdzielnia jest w trakcie pomiarów i analizy szerokości stanowisk parkingowych.
Kontrola w Spółdzielni
W dniach od 25.04.2016r. do 26.04.2016r. w SM „Na Skarpie” przeprowadzona była kontrola przez PKO Bank Polski S.A. w Toruniu w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu spłacanego przez mieszkańców wg normatywu – zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Kontrola nie wykazała  żadnych uchybień. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 51 - 60 z 77
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"