Strona Główna arrow Aktualności
Aktualności
Komunikat
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” informuje, że w dniu dzisiejszym dostała informacje od dostawy wody tj. firmy Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. o konieczności wymiany wodomierza głównego. Z tego powodu w dniu 11.06.2021r. (piątek) w godz. od 07:30 do godz. 10:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i ziemnej wody dla poniższych budynków przy:

- ul. Tłoczka 3;
- ul. Tłoczka 8;
- ul. Tłoczka 10;
- ul. Witosa 1;
- ul. Witosa 2;
- ul. Witosa 4.

Przewidywany czas wykonywania czynności przy wymianie wodomierzy to  ok. 10-30 min.
Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Na Skarpie” informuje, że jakość wody po włączeniu może ulec chwilowemu pogorszeniu.
Za wszelkie niedogodności związane z chwilowym brakiem wody serdecznie przepraszamy.
Dodatkowe terminy odczytu podzielników
SM ,,Na Skarpie’’ informuje, że w mieszkaniach które nie zostały udostępnione w maju do odczytów podzielników kosztów ogrzewania zostaną przeprowadzone odczyty w dodatkowych terminach wg poniższego zestawienia:

Bolta 1, 2, 4, 6
Tłoczka 1, Tłoczka 5
Mossakowskiego 2
Prejsa 2, 3, 5
Przy Skarpie 23
Srebrnego 4
Stawisińskiego 2, 3, 4, 5
Ślaskiego 5
Wyszyńskiego 2, 4, 17
 16.06.2021r. (tj. środa) w godz. 16.00 – 19.00

Kosynierów Kościuszkowskich 1, 3, 5, 7
Kusocińskiego 2, 4, 6, 8, 10, 14
Ligi Polskiej 3, 5
Malinowskiego 4, 5, 6, 7
Olimpijska 2
Stamma 4
Szarych Szeregów 6, 7, 9
Witosa 11
17.06.2021r. (tj. czwartek) w godz. 16.00 – 19.00
 
Z uwagi na rozproszenie budynków, w których odbędą się odczyty prosimy o obecność w ww. godzinach.
Terminy odczytów C.O.
Ligi Polskiej 2                                                                    20.05.2021    
Kusocińskiego 12                                                             20.05.2021   
Konstytucji 3 Maja 27                                                       20.05.2021     21.05.2021
Bolta 8                                                                              21.05.2021    
Witosa 1, Witosa 3                                                           21.05.2021    
Tłoczka 2                                                                          22.05.2021    
Szosa Lubicka 156                                                           24.05.2021    26.05.2021
Konstytucji 3 Maja 29                                                       24.05.2021   
Kos. Kościuszkowskich 9                                                24.05.2021    
Wyszyńskiego 12                                                             25.05.2021
Wyszyńskiego 14                                                             26.05.2021
Szosa Lubicka 170                                                           25.05.2021    
Teligi 3                                                                               25.05.2021    26.05.2021
Szosa Lubicka 172                                                           26.05.2021    
Kolankowskiego 4                                                            26.05.2021     27.05.2021
Kolankowskiego 6                                                            27.05.2021     28.05.2021
Teligi 5                                                                               27.05.2021    
Kusocińskiego 20                                                             27.05.2021   
Szosa Lubicka 174                                                           27.05.2021    
Szarych Szeregów 5                                                       28.05.2021     29.05.2021
Mossakowskiego 4                                                           29.05.2021   
Wyszyńskiego 11                                                              31.05.2021     01.06.2021
Szosa Lubicka 154                                                           31.05.2021      01.06.2021
Teligi 4                                                                               31.05.2021    
Kusocińskiego 16                                                              31.05.2021     01.06.2021
Kusocińskiego 18                                                              02.06.2021     08.06.2021
Teligi 2                                                                                01.06.2021    
Wyszyńskiego 13                                                              02.06.2021     08.06.2021
Kos. Kościuszkowskich 12                                               02.06.2021   
Szarych Szeregów 1                                                        07.06.2021     08.06.2021
Konstytucji 3 Maja 20                                                         09.06.2021    10.06.2021
Szarych Szeregów 4                                                        09.06.2021     10.06.2021
Malinowskiego 8                                                                10.06.2021     11.06.2021
Szosa Lubicka 152                                                            09.06.2021
Konstytucji 3 Maja 6                                                           10.06.2021     11.06.2021
Suleckiego 2                                                                      12.06.2021     16.06.2021
Przerwa w dostawie ciepłej wody
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Na Skarpie” informuje, że w związku z modernizacją sieci i przyłączy cieplnych zasilanych z komory S7 nastąpi  wyłączenie ciepłej wody użytkowej w 2 etapach:

Czytaj całość...
Terminarz odczytów podzielników CO
Stawisińskiego 3                                                               17.05.2021
Stawisińskiego 4                                                               17.05.2021   20.05.2021
Ligi Polskiej 3                                                                     17.05.2021   19.05.2021
Malinowskiego 4                                                                18.05.2021
Malinowskiego 7                                                                20.05.2021
Malinowskiego 6                                                                20.05.2021
Stawisińskiego 5                                                                21.05.2021   22.05.2021
Malinowskiego 5                                                                21.05.2021
Olimpijska 2                                                                        21.05.2021
Kos. Kościuszkowskich 5                                                 24.05.2021   25.05.2021
Szarych Szeregów 6                                                        24.05.2021
Szarych Szeregów 7                                                        24.05.2021
Szarych Szeregów 9                                                        25.05.2021
Stamma 4                                                                           25.05.2021
Kos. Kościuszkowskich 7                                                 26.05.2021
Ligi Polskiej 5                                                                      26.05.2021   27.05.2021
Witosa 11                                                                           27.05.2021
Kos. Kościuszkowskich 1, Kos. Kościuszkowskich 3      28.05.2021
Bolta 4                                                                                29.05.2021
Tłoczka 1                                                                            31.05.2021
    
Ligi Polskiej 2                                                                     20.05.2021
Konstytucji 3 Maja 27                                                        20.05.2021    21.05.2021
Witosa 1, Witosa 3                                                            21.05.2021
Kos. Kościuszkowskich 9                                                24.05.2021
Szosa Lubicka 170                                                           25.05.2021
Teligi 3                                                                               25.05.2021    26.05.2021
Szosa Lubicka 172                                                           26.05.2021
Kolankowskiego 4                                                            26.05.2021    27.05.2021
Kolankowskiego 6                                                            27.05.2021    28.05.2021
Teligi 5                                                                               27.05.2021
Szosa Lubicka 174                                                           27.05.2021
Teligi 4                                                                              31.05.2021
Teligi 2                                                                              01.06.2021
Ankieta - zsypy
U W A G A !   Mieszkańcy budynków:
- Suleckiego 2,2A,2B,2,C  
- Mossakowskiego 2A,2B,2C, 4,4B oraz Wyszyńskiego 11,11A


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od 01 stycznia 2021r zmieniają się stawki za wywóz odpadów komunalnych na 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. Kwota ta ustalona została Uchwałą Rady Miasta Toruń Nr 447/20 dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, które spełniają obowiązek zbierania tych odpadów w sposób selektywny. W związku   z możliwością zakwestionowania tego typu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokich blokach mieszkalnych w których funkcjonują zsypy,   a co za tym idzie podwojeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców tych budynków, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” zwraca się z zapytaniem:  

Czy jesteś za trwałym zamknięciem kanałów zsypowych ?


Sposób przekazania swojej opinii:

  • Osobiście w siedzibie SM „Na Skarpie” ul. Wyszyńskiego 6 – Punkt Zgłoszeń Usterek w dni robocze od godz. 700 –  2100
  • Gospodarzowi domu
  • mailowo: lub

Do pobrania:


"Osiedle w kwiatach 2021 r."
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” organizuje konkurs na najładniej zagospodarowany i utrzymany ogródek przyklatkowy „oczko” lub balkon.

Kryteria oceny:
  1.  Wrażenia estetyczne ze szczególnym uwzględnieniem ukwiecenia.
  2.  Pomysłowość i inwencja własna użytkowników.

Zgłoszenia uczestników przyjmuje telefonicznie lub pisemnie Administracja Osiedla ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
tel.: (56)648-69-50 oraz elektronicznie   do 30.06.2021 r.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody

Zapraszamy do udziału.

Terminarz odczytów podzielników CO
Kusocińskiego 6      - 10.05.2021r
Wyszyńskiego 2     - 10 i 11.05.2021r
Bolta 6                     - 10.05.2021r
Tłoczka 5                 - 10.05.2021r
Prejsa 2                   - 11 i 12.05.2021r
Kusocińskiego 4      - 11.05.2021r
Kusocińskiego 8      - 11.05.2021r
Wyszyńskiego 17    - 11.05.2021r
Przy Skarpie 23       - 12 i 13.05.2021r
Prejsa 3                   - 12 i 14.05.2021r
Prejsa 5                   - 14.05.2021r
Kusocińskiego 2      - 12.05.2021r
Kusocińskiego 14    - 13.05.2021r
Kusocińskiego 10    - 14.05.2021r
Srebrnego 4             - 13 i 14.05.2021r
Wyszyńskiego 4      - 17 i 18.05.2021r
Zmiana opłat za wodę
W związku z wpłynięciem w dniu 28 kwietnia 2021r. pisma od Toruńskich  Wodociągów Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie w Toruniu  informuje, że od 27 kwietnia br. ulegają zmianie ceny opłat za  dostarczoną wodę, abonament oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z  tabelą ww. piśmie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały nr 447/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. zmianie ulegają dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość miesięcznych stawek opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosić będzie 14 zł od osoby.
Rodziny wielodzietne chcące skorzystać z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, winny dostarczyć do siedziby Spółdzielni kserokopię lub skan aktualnej Karty Dużej Rodziny.
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 84
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"