Strona Główna arrow Aktualności
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Aktualności
Informacja o Walnym Zgromadzeniu

PRZERWA TECHNICZNA W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ
W dniach od 6 do 7 czerwca br. będą prowadzone prace na serwerach strony internetowej.
W związku z tym nastąpi przerwa w działaniu naszej strony www.smnaskarpie.pl
W tych dniach nie będą również działały nasze konta e-mail.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!
Informacja
W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego „łamania  prawa przez Zarząd” w zakresie zmiany wysokości opłaty za 1 m3 wody i odprowadzania ścieków, Zarząd oświadcza, że wszelkie podejmowane przez Spółdzielnię działania były i są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami, jak również w trosce o najlepiej pojęty interes majątkowy mieszkańców jej zasobów.
Czytaj całość...
Obowiązek informacyjny o zmianie cen ciepła
W związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (…) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że zgodnie z zapisami w/w ustawy Prezes URE w dn. 23.02.2023r. opublikował ceny maksymalne ciepła, na podstawie których PGE Toruń S.A. dokonało zmian dotychczasowych cen. Aktualne ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 01.03.2023r. dostępne są na stronie PGE Toruń. S.A. http://pgetorun.pl/strefa-klienta/taryfa-dla-ciepla
Świadectwa charakterystyki energetycznej - ważne informacje !!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” informuje, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane  ( Dz.U.2022, poz. 2206 )  od dnia 28.04.2023 r. niezbędne jest  posiadanie świadectwa charakterystyki części budynku ( tj.  lokalu mieszkalnego ) wyłącznie w przypadku zawierania umów  :
- zbycia lokalu mieszkalnego,  
- najmu lokalu mieszkalnego.
Czytaj całość...
TORUŃ BIEGA
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wspólnie z TOP CROSS im. Mariana Piotrkowskiego w Rekreacyjnych Biegach Przełajowych oraz Centrum Aktywności Lokalnej Willa z Pasją zapraszają na spotkanie pn. „Toruń biega od 100 lat”.
Czytaj całość...
Końcowe wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2023
SKARPA
Dostępne środki: 413 662 zł


 Lp. ID
Numer projektu
 Nazwa zadania / lokalizacja / zakres

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został wybrany?
 1  SK0362 Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier.
lokalizacja: Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, niezagospodarowana trawiasta część boiska szkolnego.

Zakres: montaż siłowni, ławek, koszy na śmieci.

 120 000  354  TAK
 2  SK0359 Relaks na Skarpolinie.
lokalizacja: Lasek za placem zabaw "Skarpolina" pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, os. Skarpa, Toruń.

Zakres: montaż wiszących, bujanych ławek, hamaków i huśtawek oraz trampoliny ziemnej.

 110 000  234  TAK
 3  SK0367 Ścieżka rowerowa.
lokalizacja: Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4.

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia.

 150 000  173  TAK
 4  SK0360 Rewitalizacja fontanny pomiędzy budynkami Witosa 1-3.
lokalizacja: Teren zielony pomiędzy budynkami Witosa 1-3, nieruchomość Regina, nr działki 02/9, obr. 59.

Zakres: remont istniejącej fontanny.

 200 000  166  NIE
niewystarczająca
pula środków
 5  SK0365 Trampoliny.
lokalizacja: Stefana Srebrnego 4.

Zakres: montaż trampoliny naziemnej, odnowienie nawierzchni trawiastej.

 33 662
 154  TAK
 6  SK0361 Poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni przed kompleksem sportowym Przy Skarpie.
lokalizacja: Działki nr Przy Skarpie 18/10, 18/9, 79/8, 79/6, 79/7.

Zakres: nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu.

 250 000  150  NIE
wyczerpana
pula środków

 7  SK0366 Plac zabaw.
lokalizacja: Plac zabaw za blokiem Srebrnego 2.

 100 000  125  NIE
wyczerpana
pula środkówJak oszczędzać ciepło i energię?


Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023. Szczegółowe informacje w zakładce „Zapytania cenowe”.
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 20
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"